zondag, oktober 12, 2008

Timm Rautert


© Timm Rautert/Courtesy Galerie Wouter van Leeuwen

Ze zullen vast John, Amos, Samuel, Daniel of David heten en Stoltzfus, King, Fisher, Beiler of Lapp want dat zijn de meest voorkomende namen onder de Amish uit Lancaster County in Pennsylvania. Aan de trommeltjes te zien bewegen de jongens zich ergens tussen huis en school. Ouder dan dertien jaar kunnen ze niet zijn, want verder dan Groep Acht gaat hun opleiding niet. De dan opgedane kennis is voldoende voor het eenvoudige leven dat hun geloof hen toestaat. Doorstuderen zou maar tot hoogmoed leiden. En Hochmut is uit den boze. Het is trouwens niet uit Demut dat de vijf de blik neergeslagen houden. Ze verbergen hun gezicht voor de fotograaf, indachtig het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Geduldig wachten ze op het klikken van de sluiter of tot het moment dat de fotograaf zich van hen verwijdert. Het is evenmin uit deemoed dat ze blootsvoets over straat lopen. ‘s Zomers dragen kinderen geen schoenen, omdat het Deitch gezegde luidt: ‘Deel Leit laafe baarfiessich rum un die annre hen ken Schuh.’ (Sommigen lopen barrevoets en de anderen hebben geen schoenen.)

De ingetogen zwarte, grijze en witte tinten van de foto zijn een goede afspiegeling van het sobere kleurenpalet en de simpele leefwijze van de Amish. De Old Order Amish gebruiken paard en wagen, kleden zich traditioneel en vermijden moderne technologieën als elektriciteit of telefoon. De gelovigen gaan niet in het leger, doen geen beroep op sociale voorzieningen, sluiten geen verzekeringen af en vragen geen steun aan de overheid. Niet omdat ze er kwaad in zien, maar omdat die voorzieningen hen verbinden met ‘de wereld’. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt. (Romeinen 12:2)

Timm Rautert (1941) studeerde fotografie onder Otto Steinert aan de beroemde Folkwang School in Essen. De mens en de plaats van handeling nemen een centrale plaats in, in zijn oeuvre. Rautert ontving de Lovis Corinth Prijs 2008, als eerste fotograaf in het dertigjarig bestaan van deze in Duitsland hoog aangeschreven kunstprijs.

© Pim Milo, 2008